Wetpixel

Happy Lunar New Year of the (Sea) Horse

Wetpixel wishes all those who celebrate the Lunar New Year a very happy new year of the (Sea) Horse!

恭喜發財,萬事如意,主里蒙恩! 祝大家龍年進歩!
Cung hỉ phát tài, Sức khoẻ dồi dào,Vạn sự như ý
새해 복 많이 받으세요

CNY 2014 on Wetpixel